Jednostkowy i skonsolidowany raport za IV kw 2017 roku

Numer: 2/2018
Data: 14.02.2018 16:58

Emitent w załączeniu przekazuje jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu

Załączniki:

BLU_IVQ_jednostkowy

BLU_IVQ_skonsolidowany