Jednostkowy i skonsolidowany raport za IV kw 2018 roku

Numer: 2/2019
Data: 14.02.2019 19:19

Emitent w załączeniu przekazuje jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu