Jednostkowy i skonsolidowany raport za IV kw 2019 roku

Numer: 2/2020
Data: 13.02.2020 17:33

Emitent w załączeniu przekazuje jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

 

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu

BLU_IV KW 2019_jednostkowy

BLU IV KW 2019_skonsolidowany