Jednostkowy raport roczny za rok 2016

Numer: 4/2017
Data: 16.05.2017 11:01

Zarząd Blumerang Investors S.A. w załączeniu przekazuje jednostkowy raport roczny za 2016 rok.
Podstawa prawna: §5 ust. 1. pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Załączniki:

blu-jednostkowy-raport-roczny-za-2016

1.blu-sprawozdanie-finansowe-za-2016-jednostkowe

2.blu-sprawozdanie-zarzadu-2016

3.blu-opinia-i-raport-biegłego-rewidenta-za-2016

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Edward Kozicki – Prezes Zarządu
  • Tomasz Tyliński – Wiceprezes Zarządu