Jednostkowy raport roczny za rok 2017 Blumerang Investors

Numer: 4/2018
Data: 11.05.2018 17:10

Zarząd Blumerang Investors S.A. w załączeniu przekazuje jednostkowy raport roczny za 2017 rok.

Podstawa prawna: §5 ust. 1. pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

 

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu

Załączniki:

BLU_jednostkowy_raport_roczny_za_2017.PDF

1.sprawozdanie_finansowe_2017_Blumerang_Investors

2.Sprawozdanie_Zarzadu_Blumerang_Investors_za_2017

3.Sprawozdanie_Bieglego_Rewidenta