Jednostkowy raport roczny za rok 2018 Blumerang Investors

Numer: 3/2019
Data: 12.04.2019 17:10

Zarząd Blumerang Investors S.A. w załączeniu przekazuje jednostkowy raport roczny za 2018 rok.

Podstawa prawna: §5 ust. 1. pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

 

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu

Blu_jednostkowy_raport_roczny_za_2018

Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_za_2018

Informacja_dodatkowa_do_spr_finansowego_za_2018

Sprawozdanie_zarzadu_za_2018

Sprawozdanie_bieglego_z_badania_jednostkowego_2018