Jednostkowy raport za I kw 2020 r.

Numer: 15/2020
Data: 22.05.2020 17:17

Emitent w załączeniu przekazuje jednostkowe sprawozdanie finansowe za I kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  • Andrzej J. Dulnik – Prezes Zarządu

Załączniki:

BLU I kw 2020 jednostkowy.pdf