Nabycie aktywów o istotnej wartości

Numer: 3/2016
Data: 12.02.2016 11:28

Emitent informuje, iż w dniu 11.02.2016 roku spółka Blumerang Investors S.A. nabyła 5.548 Certyfikatów Inwestycyjnych LMB Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych za łączną kwotę 2.388.580,44 zł.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2. pkt. 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Edward Kozicki – Prezes Zarządu