Powołanie członka Rady Nadzorczej

Numer: 9/2015
Data: 19.06.2015 16:25

Powołanie członka Rady Nadzorczej

Emitent informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym tj. 9 czerwca 2015 roku postanowiło powołać do Rady Nadzorczej Spółki BLUMERANG INVESTORS S.A. Pana Mariusza Olejniczaka.

Podstawa prawna: § 3 pkt 11 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Tyliński – Wiceprezes Zarządu