Powołanie Członków Rady Nadzorczej

Numer: 10/2020
Data: 08.04.2020 15:24

Emitent informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 08.04.2020 powołało do Rady Nadzorczej Spółki Blumerang Investors S.A. następujące osoby:

- Pana Rafała Adamczyka
- Pana Jakuba Gerbera
- Pana Bartłomieja Szczebla

Życiorysy zawodowe powołanych nowych członków Rady Nadzorczej, wymagane zgodnie § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zostaną przekazane do publicznej wiadomości właściwym raportem bieżącym, niezwłocznie po otrzymaniu przez Zarząd Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  • Andrzej J. Dulnik – Prokurent