Powołanie Członków Rady Nadzorczej

Numer: 9/2017
Data: 12.06.2017 17:02

Emitent informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12.06.2017 roku, uchwałą nr 18/12/06/2017 powołało do Rady Nadzorczej Spółki BLUMERANG INVESTORS S.A. następujące osoby:
- Mariusza Koitkę
- Janusza Kraśniaka
- Andrzeja Dulnika
- Oskara Pawłowskiego
- Macieja Pawlińskiego
Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2017 roku.

Życiorys zawodowy powołanych nowych członków Rady Nadzorczej, wymagany zgodnie § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zostanie przekazany do publicznej wiadomości właściwym raportem bieżącym, niezwłocznie po jego otrzymaniu przez Zarząd Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Tyliński – Wiceprezes Zarządu