Powołanie Prezesa Zarządu Blumerang Investors S.A.

Numer: 15/2017
Data: 21.12.2017 16:49

Zarząd spółki Blumerang Investors S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, iż dnia 20 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Cezarego Ziarkowskiego w skład Zarządu Spółki, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

Podstawa prawna:

Par. 3 ust. 1 pkt 7. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu