Powołanie Prezesa Zarządu

Numer: 14/2020
Data: 22.05.2020 10:06

Spółka Blumerang Investors S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 18 maja 2020 roku Rada Nadzorcza spółki powołała Pana Andrzeja Dulnika na stanowisko Prezesa Zarządu. Jednocześnie Emitent informuje, iż tego samego dnia Pan Andrzej Dulnik złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prokurenta Spółki.

W załączeniu Emitent przekazuje życiorys Prezesa Zarządu Blumerang Investors S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

 

  • Andrzej J. Dulnik – Prezes Zarządu

Andrzej-J.-Dulnik-Życiorys.pdf