Powołanie Prokurentów Spółki

Numer: 6/2020
Data: 09.03.2020 17:22

Zarząd Blumerang Investors S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 09 marca 2020 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie powołania Pana Dariusza Truszkowskiego oraz Pana Andrzeja Józefa Dulnika do pełnienia funkcji prokurenta samoistnego Spółki.

Załączniki do niniejszego raportu, dotyczące nowo powołanych Prokurentów, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu zostaną przekazane w najbliższych dniach.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu