Przesunięcie terminu publikacji raportu kwartalnego

Numer: 13/2020
Data: 15.05.2020 15:05

Emitent, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 29.01.2020 roku, informuje, że postanowił o zmianie terminu publikacji raportu za I kwartał 2020 roku i wyznaczył nowy termin publikacji na dzień 22.05.2020 roku.

Podstawa prawna: RMF GPW par. 80 ust. 2 oraz RMF w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych par. 21 ust. 1

  • Andrzej J. Dulnik – Prokurent