Rezygnacja Członka Zarządu Spółki Blumerang Investors S.A.

Numer: 14/2017
Data: 22.11.2017 17:02

Zarząd Blumerang Investors S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu dzisiejszym, to jest 22 listopada 2017 roku, do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Edwarda Kozickiego z pełnienia funkcji Członka Zarządu.

Podstawa prawna:
Par. 3 ust. 1 pkt 7) załącznika nr 3. do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Tomasz Tyliński – Wiceprezes Zarządu