Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej

Numer: 4/2020
Data: 06.03.2020 18:41

Zarząd Blumerang Investors S.A. informuje, iż w dniu 06.03.2020 Pan Andrzej Józef Dulnik oraz Pan Mariusz Koitka złożyli rezygnację z pełnionych funkcji w Radzie Nadzorczej Emitenta.

Podstawa prawna: par. 3. ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu