Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu

Numer: 7/2020
Data: 10.03.2020 15:28

Spółka Blumerang Investors S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 09 marca 2020 roku Pan Cezary Ziarkowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki Blumerang Investors S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  • Andrzej J. Dulnik – Prokurent