Skonsolidowany raport roczny za rok 2016

Numer: 5/2017
Data: 16.05.2017 11:17

Zarząd Blumerang Investors S.A. w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport roczny za 2016 rok.

Podstawa prawna: §5 ust. 1. pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Załączniki:

blu-skonsolidowany-raport-roczny-za-2016

1.blu-sprawozdanie-finansowe-za-2016-skonsolidowane

2.blu-sprawozdanie-zarzadu-z-dzialalnosci-grupy-kapitalowej-2016

3.blu-opinia-i-raport-bieglego-rewidenta-2016

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Edward Kozicki – Prezes Zarządu
  • Tomasz Tyliński – Wiceprezes Zarządu