Skonsolidowany raport roczny za rok 2017

Numer: 5/2018
Data: 11.05.2018 17:13

Zarząd Blumerang Investors S.A. w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport roczny za 2017 rok.

Podstawa prawna: §5 ust. 1. pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu

Załączniki:

Skonsolidowany_raport_roczny_za_2017

1.Sprawozdanie_finansowe_Grupy_kapitalowej_Blumerang_Investors_za_2017

2.Sprawozdanie_Grupy_Kapitalowej_Blumerang_Investor_za_2017

3.Blu_Sprawozdanie_Bieglego_Rewidenta_za_2017.PDF