Skonsolidowany raport roczny za rok 2018

Numer: 4/2019
Data: 12.04.2019 17:28

Zarząd Blumerang Investors S.A. w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport roczny za 2018 rok.

Podstawa prawna: §5 ust. 1. pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu

Skonsolidowany_raport_roczny_za_2018

Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_za_2018_Grupa_kapitalowa_Blumerang

Informacja_dodatkowa_SSF_2018

Sprawozdanie_Grupy_Kapitalowej_za_2018

Sprawozdanie_Bieglego_Rewidenta_z_badania_SSF_2018