Skonsolidowany raport roczny za rok 2019 Blumerang Investors S.A.

Numer: 17/2020
Data: 29.05.2020 16:58

Zarząd Blumerang Investors S.A. w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport roczny za 2019 rok.

Podstawa prawna: §5 ust. 1. pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 

  • Andrzej J. Dulnik – Prezes Zarządu

Załączniki:

blu-skonsolidowany-raport-roczny-za-2019

1.-skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-za-2019-grupa-kapitalowa-blumerang

1.a-informacja-dodatkowa-ssf2019-grupa-kapitalowa

2.-blumerang-investors-sprawozdanie-grupy-kapitalowej-za-2019

3.-blumerang-investors-grupa-sprawozdanie-z-badania-skonsolidowanego-za-2019