Treść uchwał NWZA Spółki Blumerang Investors S.A. podjętych w dniu 08 kwietnia 2020 roku

Numer: 9/2020
Data: 08.04.2020 15:18

Emitent w załączeniu przekazuje treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki podjętych w dniu 08 kwietnia 2020 roku.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

 

  • Andrzej J. Dulnik – Prokurent

Blumerang_uchwały.pdf