Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Numer: 8/2015
Data: 19.06.2015 16:23

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zarząd BLUMERANG INVESTORS S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 9 czerwca 2015 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Tyliński – Wiceprezes Zarządu