Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Numer: 8/2018
Data: 12.06.2018 15:48

Zarząd BLUMERANG INVESTORS S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 12 czerwca 2018 r.Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu

Załączniki:

ZWZA_Blumerang_Investors-s.a.-12.06.2018.PDF