Uzupełnienie raportu 6/2020

Numer: 8/2020
Data: 10.03.2020 15:28

Spółka Blumerang Investors S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportu 6/2020 przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu życiorysy Pana Dariusza Truszkowskiego oraz Pana Andrzeja Józefa Dulnika, powołanych do pełnienia funkcji prokurenta samoistnego Spółki, zgodnie z § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

 

  • Andrzej J. Dulnik – Prokurent

Andrzej J. Dulnik-życiorys.pdf

D. Truszkowski-życiorys.pdf