Zawarcie umowy z Animatorem Rynku

Numer: 10/2018
Data: 22.10.2018 15:30

Zarząd Blumerang Investors S.A. S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu 20.10.2018 r. zawarł umowę z Alior Bank S.A. o pełnienie funkcji animatora rynku w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect dla akcji Emitenta.
Nowa umowa została zawarta na czas nieokreślony.
Podstawa prawna: § 3. ust. 1. Załącznika Nr 3. do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu