Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego Spółki za 2013 rok

Numer: 6/2014
Data: 14.05.2014 14:06

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego Spółki za 2013 rok

Zarząd Spółki Blumerang Investors S.A. informuje, iż zmianie ulega termin opublikowania skonsolidowanego raportu rocznego Spółki za 2013 rok.
Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2014 roku opublikowanym raportem bieżącym nr 3/2014 z dnia 23 stycznia 2014 roku, deklarowanym dniem publikacji skonsolidowanego raportu rocznego był dzień 16 maja 2014 roku.
Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 rok został wyznaczony na dzień 20 maja 2014 roku.

Termin przekazania jednostkowego raportu rocznego za rok 2013 nie ulega zmianie.

Podstawa Prawna: § 6 ust. 14.2. Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Tyliński – Wiceprezes Zarządu