Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Numer: 5/2020
Data: 09.03.2020 16:30

Zarząd Spółki BLUMERANG INVESTORS S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000284645 („Spółka”), informuje o zwołaniu na dzień 08 kwietnia 2020 roku na godz. 12:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Poznaniu (60-179), przy ul. Jeleniogórskiej 16.Treść ogłoszenia oraz projekty uchwał znajdują się w załączniku do niniejszego raportu. Dokumenty związane z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępne są na stronie Spółki: www.blumerang.pl

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 1) i pkt 3) oraz §6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu

ogloszenie-nwz.pdf

projekty-uchwal-nwz.pdf