Kalendarium inwestora

Rok 2017

14 lutego 2017 Raport kwartalny (jednostkowy, skonsolidowany) za IV kw. 2016 r.
15 maja 2017 Raport kwartalny (jednostkowy, skonsolidowany) za I kw. 2017 r.
11 sierpnia 2017 Raport kwartalny (jednostkowy, skonsolidowany) za II kw. 2017 r.
14 listopada 2017 Raport kwartalny (jednostkowy, skonsolidowany za III kw. 2017 r.
12 maja 2017 Raport roczny (jednostkowy,skonsolidowany) za 2016 rok

Rok 2016

12 lutego 2016 Raport kwartalny (jednostkowy, skonsolidowany) za IV kw. 2015 r.
16 maja 2016 Raport kwartalny (jednostkowy, skonsolidowany) za I kw. 2016 r.
12 sierpnia 2016 Raport kwartalny (jednostkowy, skonsolidowany) za II kw. 2016 r.
14 listopada 2016 Raport kwartalny (jednostkowy, skonsolidowany) za III kw. 2016 r.
13 maja 2016 Raport roczny (jednostkowy,skonsolidowany) za 2015 rok