EBI

Numer Data Temat
17/2020 29.05.2020 16:58 Skonsolidowany raport roczny za rok 2019 Blumerang Investors S.A.
16/2020 29.05.2020 16:54 Jednostkowy raport roczny za rok 2019
15/2020 22.05.2020 17:17 Jednostkowy raport za I kw 2020 r.
14/2020 22.05.2020 10:06 Powołanie Prezesa Zarządu
13/2020 15.05.2020 15:05 Przesunięcie terminu publikacji raportu kwartalnego
12/2020 10.05.2020 18:33 Przesunięcie terminu publikacji raportu rocznego
11/2020 29.04.2020 14:53 Uzupełnienie raportu 10/2020
10/2020 08.04.2020 15:24 Powołanie Członków Rady Nadzorczej
9/2020 08.04.2020 15:18 Treść uchwał NWZA Spółki Blumerang Investors S.A. podjętych w dniu 08 kwietnia 2020 roku
7/2020 10.03.2020 15:28 Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu
8/2020 10.03.2020 15:28 Uzupełnienie raportu 6/2020
6/2020 09.03.2020 17:22 Powołanie Prokurentów Spółki
5/2020 09.03.2020 16:30 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4/2020 06.03.2020 18:41 Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej
3/2020 03.03.2020 12:02 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2/2020 13.02.2020 17:33 Jednostkowy i skonsolidowany raport za IV kw 2019 roku
1/2020 29.01.2020 14:31 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020