ESPI

Numer Data Temat
2/2020 08.04.2020 15:35 Informacja o akcjonariuszach dysponujących ponad 5% głosów na NWZ Blumerang Investors S.A. w dniu 08.04.2020r.
1/2020 09.03.2020 16:06 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4/2019 20.12.2019 18:08 Informacja w sprawie zmiany stanu posiadania akcji Emitenta
3/2019 20.12.2019 18:01 Informacja w sprawie zmiany stanu posiadania akcji Emitenta
5/2018 12.06.2018 15:52 Informacja o akcjonariuszach dysponujących ponad 5% głosów na ZWZ Blumerang Investors S.A. w dniu 12.06.2018r.
4/2018 16.05.2018 17:57 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3/2018 30.03.2018 14:42 Zbycie akcji
2/2018 13.03.2018 16:00 Objęcie Certyfikatów Inwestycyjnych serii 048 LMB FIZAN
1/2018 27.02.2018 17:30 Zbycie akcji
2/2017 12.06.2017 14:44 Informacja o akcjonariuszach dysponujących ponad 5% głosów na ZWZ Blumerang Investors S.A. w dniu 12.06.2017r.
1/2017 16.05.2017 17:27 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4/2016 08.09.2016 17:18 Zmiana procentowego udziału akcji w Medcamp S.A.
3/2016 09.06.2016 16:14 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
2/2016 13.05.2016 16:10 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
1/2016 01.02.2016 16:08 Nabycie akcji przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych
9/2015 16.12.2015 11:00 Transakcje Emitenta dokonane przez Członka Zarządu
8/2015 10.12.2015 10:59 Transakcje Emitenta dokonane przez Członka Zarządu
7/2015 26.10.2015 16:34 Transakcje emitenta dokonane przez Członka Zarządu
6/2015 26.10.2015 12:39 Transakcje emitenta dokonane przez Członka Zarządu
5/2015 09.10.2015 12:37 Transakcje akcjami Emitenta dokonane przez Członka Zarządu
4/2015 02.10.2015 12:32 Transakcje akcjami Emitenta dokonane przez Członka Zarządu
3/2015 12.06.2015 12:23 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
1/2015 14.05.2015 11:47 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
6/2014 16.06.2014 11:44 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
4/2014 16.05.2014 11:01 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3/2014 04.02.2014 12:47 Transakcje akcjami Emitenta dokonane przez Członka Rady Nadzorczej
2/2014 04.02.2014 12:42 Transakcje akcjami Emitenta dokonane przez Członka Rady Nadzorczej
1/2014 04.02.2014 12:18 Transakcje akcjami Emitenta dokonane przez Członka Zarządu
9/2013 04.07.2013 21:00 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
8/2013 31.05.2013 20:21 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
7/2013 28.03.2013 15:48 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
6/2013 28.03.2013 15:43 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
5/2013 28.03.2013 15:38 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
4/2013 28.03.2013 15:27 Nabycie znacznego pakietu akcji
3/2013 22.03.2013 12:41 Informacja dla akcjonariuszy Blumerang Investors S.A. i T2 Investment S.A. dotycząca reorganizacji kapitałowej i biznesowej
2/2013 31.01.2013 18:21 Transakcje akcjami Emitenta dokonane przez Członka Rady Nadzorczej
1/2013 31.01.2013 17:54 Transakcje akcjami Emitenta dokonane przez Członka Zarządu
11/2012 05.09.2012 17:36 Zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji
10/2012 05.09.2012 10:39 Zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji
9/2012 22.08.2012 12:13 Zawiadomienie od akcjonariusza o dokonaniu transakcji zbycia akcji
8/2012 16.08.2012 15:08 Zawiadomienie od T2 INVESTMENT SA
7/2012 03.07.2012 12:43 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu
5/2012 22.05.2012 14:58 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4/2012 02.02.2012 11:24 Transakcje akcjami Emitenta
3/2012 01.02.2012 15:45 Zmiana ceny nabycia akcji BLU ONE S.A.
2/2012 31.01.2012 14:39 Transakcje akcjami Emitenta
1/2012 31.01.2012 14:31 Transakcje akcjami Emitenta
5/2011 16.06.2011 13:03 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu
4/2011 27.05.2011 17:07 Ogłoszenie o rozszerzeniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3/2011 19.05.2011 15:05 Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia Emitenta
2/2011 31.01.2011 16:29 Transakcje akcjami Emitenta
1/2011 31.01.2011 16:23 Transakcje akcjami Emitenta
4/2010 29.06.2010 16:38 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu
2/2010 31.05.2010 20:46 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
1/2010 29.01.2010 23:42 Transakcje członka Rady Nadzorczej Spółki
12/2009 14.10.2009 16:00 Transakcje akcjami Emitenta dokonane przez członka Zarządu
11/2009 12.10.2009 13:23 Transakcje akcjami Emitenta dokonane przez członka Zarządu
10/2009 31.08.2009 15:04 Informacja o znacznych pakietach
9/2009 31.08.2009 15:00 Informacja o znacznych pakietach
8/2009 24.08.2009 21:39 Nabycie akcji Emitenta przez podmiot dominujący wobec Emitenta
7/2009 24.08.2009 19:59 Nabycie akcji Emitenta przez podmiot blisko związany z członkiem Zarządu Emitenta
6/2009 24.08.2009 19:55 Nabycie akcji Emitenta przez podmiot blisko związany z członkiem Zarządu Emitenta
5/2009 23.06.2009 09:45 Wykaz akcjonariuszy na zwyczajnym walnym zgromadzniu w dniu 18 czerwca 2009 r.
3/2009 31.01.2009 00:09 Transakcje członka Zarządu
2/2009 28.01.2009 17:00 Transakcje członka Zarządu Spółki
1/2009 03.01.2009 01:26 Transakcje członka Zarządu Spółki
25/2008 12.12.2008 09:08 Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej
24/2008 13.11.2008 17:01 Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej
23/2008 17.10.2008 19:24 Nabycie akcji przez członka Zarządu
22/2008 15.10.2008 18:08 Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej – uzupełnienie
21/2008 15.10.2008 17:55 Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej
20/2008 04.10.2008 20:59 Nabycie akcji Spółki przez członka Rady Nadzorczej
19/2008 30.09.2008 23:10 Nabycie akcji Spółki przez członka Zarządu
18/2008 07.07.2008 21:35 Nabycie papierów wartościowych Spółki przez członka Zarządu
17/2008 07.07.2008 21:23 Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej – sprostowanie
16/2008 05.07.2008 21:23 Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej
15/2008 25.06.2008 23:40 Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej
14/2008 24.06.2008 17:15 Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej
13/2008 24.06.2008 17:10 Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej
12/2008 19.06.2008 23:59 Nabycie akcji przez czlonka Zarządu
11/2008 19.06.2008 23:49 Nabycie akcji przez podmiot związany z członkiem Zarządu
10/2008 19.06.2008 23:42 Nabycie akcji przez podmiot związany z członkiem Rady Nadzorczej
9/2008 17.06.2008 23:39 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu
7/2008 10.06.2008 16:55 Nabycie akcji przez Członka Zarządu
6/2008 07.06.2008 22:20 Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej
5/2008 12.03.2008 09:47 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu
3/2008 22.02.2008 17:34 Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej
2/2008 18.02.2008 17:24 Nabycie akcji przez członka Zarządu
1/2008 13.02.2008 09:44 Nabycie akcji przez podmiot blisko związany z osobami
1/2007 28.12.2007 13:24 Przystąpienie do systemu ESPI