Spółka

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI:

  • Budowanie portfela dynamicznie rozwijających się spółek reprezentujących perspektywiczne branże,
  • Dążenie do zagwarantowania spółce portfelowej środków finansowych na dalszy rozwój, samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami funkcjonującymi na rynku inwestycji prywatnych,
  • Wspieranie działań prowadzących do wzrostu prestiżu i wiarygodności spółek portfelowych,
  • Dążenie do wykorzystania potencjalnych efektów synergii spółek portfelowych, wynikających z możliwości nawiązania pomiędzy nimi współpracy na poziomie operacyjnym, jak również w wyniku przeprowadzenia procesów konsolidacyjnych na poziomie kapitałowym.

 

STRATEGIA SPÓŁKI ZAKŁADA:

  • inicjowanie i koordynowanie czynności zmierzających do objęcia akcji (udziałów) spółek portfelowych oraz ich późniejsze wprowadzenie do obrotu na rynku zorganizowanym (New Connect albo GPW),
  • zawarcie umów inwestycyjnych i objęcie akcji (udziałów) w spółkach portfelowych,
  • wprowadzane akcji spółek portfelowych do obrotu na rynku zorganizowanym – New Connect albo GPW,
  • przygotowanie transakcji sprzedaży akcji spółek portfelowych, w sposób umożliwiający uzyskanie optymalnej stopy zwrotu z danej inwestycji.