Grupa kapitałowa

Emitent tworzy grupę kapitałową BLUMERANG INVESTORS S.A. w skład której wchodzą następujące spółki:

  •  BLU ONE S.A. (64,63 %)
  •  MEDCAMPS S.A. (dawniej T2 Investment S.A. 51,83 %)
  • iFUSION S.A. – posiada bezpośrednio 62,26 % akcji, natomiast pośrednio przez spółkę Blu One 23,82 %,
  •  LMB CAPITAL S.A. (32,63%)