Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

Oskar Pawłowski- Członek Rady Nadzorczej

Janusz Kraśniak – Sekretarz Rady Nadzorczej

Rafał Adamczyk – Członek Rady Nadzorczej

Bartłomiej Szczebel-Członek Rady Nadzorczej

Jakub Gerber- Członek Rady Nadzorczej