Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

Mariusz Koitka – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Janusz Kraśniak – Sekretarz Rady Nadzorczej

Andrzej Dulnik – Członek Rady Nadzorczej

Oskar Pawłowski-Członek Rady Nadzorczej

Maciej Pawliński- Członek Rady Nadzorczej