Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

Dawid Zieliński – Członek Rady Nadzorczej

Janusz Sterna – Członek Rady Nadzorczej

Łukasz Kaleta – Członek Rady Nadzorczej

Agnieszka Rozwadowska -Członek Rady Nadzorczej

Bartłomiej Postek – Członek Rady Nadzorczej