Walne Zgromadzenie

Ogłoszenie

Zarząd Blumerang Investors S.A. (zwanej dalej „Spółką” lub „Emitentem”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, mając na uwadze przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259)  zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 14 grudnia 2020 r. o godz. 12:00 przy ul. Jeleniogórskiej 16 c/3 w Poznaniu.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał :

Ogłoszenie ZWZA na 14.12.2020.pdf

ARCHIWUM:

Ogłoszenie

Zarząd Blumerang Investors S.A. (zwanej dalej „Spółką” lub „Emitentem”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, mając na uwadze przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259)  zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 08 kwietnia 2019 r. o godz. 12:00 przy ul. Jeleniogórskiej 16  w Poznaniu.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał :

OGŁOSZENIE_NWZ.pdf

PROJEKTY_UCHWAŁ_NWZ.pdf

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA I FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU NA NWZ

 

Ogłoszenie

Zarząd Blumerang Investors S.A. (zwanej dalej „Spółką” lub „Emitentem”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, mając na uwadze przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259)  zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 28  czerwca 2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie spółki przy ul. Jasielskiej 16 A w Poznaniu.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał :

OGŁOSZENIE.pdf

Uchwały na ZWZ BLUMERANG_projekt.pdf

Ogolna liczba akcji akcji i głoso.pdf

Instrukcja_dla_Pelnomocnika_do_glosowania

 

Ogłoszenie

Zarząd Blumerang Investors S.A. (zwanej dalej „Spółką” lub „Emitentem”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, mając na uwadze przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259)  zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 12  czerwca 2018 r. o godz. 12:00 w siedzibie spółki przy ul. Jasielskiej 16 A w Poznaniu.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał :

Ogłoszenie_o_ZWZA_Blumerang.PDF

Uchawły_na_ZWZ_BLUMERANG_projekty.PDF

Pełnomocnictwo.docx

Informacja_ogolna_liczba_akcji_Blumerang_Investors.PDF

FORMULARZ.docx

Instrukcja_dla_Pełnomocnika_do_glosowania.PDF

Ogłoszenie

Zarząd Blumerang Investors S.A. (zwanej dalej „Spółką” lub „Emitentem”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, mając na uwadze przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259)  zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 12  czerwca 2017 r. o godz. 13:00 w siedzibie spółki przy ul. Jasielskiej 16 A w Poznaniu.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał :

Ogłoszenie

Zarząd Blumerang Investors S.A. (zwanej dalej „Spółką” lub „Emitentem”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, mając na uwadze przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259)  zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 09  czerwca 2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie spółki przy ul. Jasielskiej 16 A w Poznaniu.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał :

 

ARCHIWUM

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 09 czerwca 2015r.

Zarząd BLUMERANG INVESTORS S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 9 czerwca 2015 r.

Załączniki:

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 11 czerwca 2014r.

Zarząd BLUMERANG INVESTORS S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 11 czerwca 2014 r.
Załączniki: