ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Columbus Elite Global S.A. ( dawniej  Blumerang Investors S.A.) z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 lutego 2022 r. na godz. 12:00. Zgromadzenie odbędzie się w Krakowie przy ulicy Grzegórzeckiej 67d lok. 26 (31-559 Kraków).

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami. .

CEG Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_

NWZ CEG Projekty uchwał NWZ

CEG Formularz głosowania NWZ

CEG Opinia zarządu

CEG Ogólna liczba akcji i glosów

CEG Pełnomocnictwo osoba fizyczna NWZ

CEG Pełnomocnictwo osoba prawna NWZ

CEG Wyszczególnienie zmian w Statucie Spółki NWZ

CEG Sprawozdanie wkład niepieniężny

Wycena spółki Saule s.a

Saule s.a.  Opinia z badania wyceny wart.godziwej wkładów