misja firmy

więcej...

Aktualności/Raporty

 • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  07.06.2021

  Zarząd Blumerang Investors S.A. (zwanej dalej „Spółką” lub „Emitentem”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, mając na uwadze przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących…

  więcej...
 • Skonsolidowany raport roczny za rok 2019 Blumerang Investors S.A.

  29.05.2020

  Zarząd Blumerang Investors S.A. w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport roczny za 2019 rok. Podstawa prawna: §5 ust. 1. pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.   Andrzej…

  więcej...
 • Jednostkowy raport roczny za rok 2019

  29.05.2020

  Zarząd Blumerang Investors S.A. w załączeniu przekazuje jednostkowy raport roczny za 2019 rok. Podstawa prawna: §5 ust. 1. pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu   Andrzej…

  więcej...
 • Jednostkowy raport za I kw 2020 r.

  22.05.2020

  Emitent w załączeniu przekazuje jednostkowe sprawozdanie finansowe za I kwartał 2020 roku. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Andrzej J. Dulnik…

  więcej...
 • Powołanie Prezesa Zarządu

  22.05.2020

  Spółka Blumerang Investors S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 18 maja 2020 roku Rada Nadzorcza spółki powołała Pana Andrzeja Dulnika na stanowisko Prezesa Zarządu. Jednocześnie Emitent informuje, iż tego samego…

  więcej...