misja firmy

Blumerang Investors S.A. jest firmą inwestycyjną typu private equity. Pełni rolę „funduszu funduszy” dla czterech firm inwestycyjnych o charakterze PE/VC, z których część jest notowana na rynku New Connect.

więcej...

Aktualności/Raporty

 • Jednostkowy i skonsolidowany raport za II kw 2016 roku

  12.08.2016

  Emitent w załączeniu przekazuje jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za II kw 2016 roku. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Załączniki:…

  więcej...
 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

  09.06.2016

  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 3 / 2016 Data sporządzenia: 2016-06-09 Skrócona nazwa emitenta BLUMERANG INVESTORS S.A. Temat Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym…

  więcej...
 • Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

  09.06.2016

  Zarząd BLUMERANG INVESTORS S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 9 czerwca 2016 r. Podstawa prawna: § 4 ust. 2…

  więcej...
 • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  13.05.2016

  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 2 / 2016 Data sporządzenia: 2016-05-13 Skrócona nazwa emitenta BLUMERANG INVESTORS S.A. Temat Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Podstawa prawna Inne uregulowania Treść raportu: Zarząd…

  więcej...
 • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  13.05.2016

  Zarząd Spółki BLUMERANG INVESTORS S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS…

  więcej...