misja firmy

więcej...

Aktualności/Raporty

 • Jednostkowy i skonsolidowany raport za III kw 2019 roku

  14.11.2019

  Emitent w załączeniu przekazuje jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2019 roku. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu  …

  więcej...
 • Jednostkowy i skonsolidowany raport za II kw 2019 roku

  14.08.2019

  Emitent w załączeniu przekazuje jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za II kwartał 2019 roku. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu  …

  więcej...
 • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  31.05.2019

  Zarząd Spółki BLUMERANG INVESTORS S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS…

  więcej...
 • Jednostkowy i skonsolidowany raport za I kw 2019 roku

  15.05.2019

  Emitent w załączeniu przekazuje jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2019 roku. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu  …

  więcej...
 • Skonsolidowany raport roczny za rok 2018

  12.04.2019

  Zarząd Blumerang Investors S.A. w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport roczny za 2018 rok. Podstawa prawna: §5 ust. 1. pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.   Cezary…

  więcej...