misja firmy

więcej...

Aktualności/Raporty

 • Powołanie Prokurentów Spółki

  09.03.2020

  Zarząd Blumerang Investors S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 09 marca 2020 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie powołania Pana Dariusza Truszkowskiego oraz Pana Andrzeja Józefa Dulnika do…

  więcej...
 • Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  09.03.2020

  Zarząd Spółki BLUMERANG INVESTORS S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS…

  więcej...
 • Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  09.03.2020

  Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3. INFORMACJE O PODMIOCIE 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis zalacznikow: Znaleziono 1 załącznik OGLOSZENIE_i_PROJEKTY_UCHWAL_NWZ.pdf Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY Nazwa arkusza: RAPORT…

  więcej...
 • Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej

  06.03.2020

  Zarząd Blumerang Investors S.A. informuje, iż w dniu 06.03.2020 Pan Andrzej Józef Dulnik oraz Pan Mariusz Koitka złożyli rezygnację z pełnionych funkcji w Radzie Nadzorczej Emitenta. Podstawa prawna: par. 3….

  więcej...
 • Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

  03.03.2020

  Zarząd Blumerang Investors S.A. informuje, iż Pan Maciej Pawliński złożył rezygnację z pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej Emitenta. Podstawa prawna: par. 3. ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do…

  więcej...