misja firmy

więcej...

Aktualności/Raporty

 • Powołanie Prezesa Zarządu Blumerang Investors S.A.

  21.12.2017

  Zarząd spółki Blumerang Investors S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, iż dnia 20 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Cezarego Ziarkowskiego w skład Zarządu Spółki,…

  więcej...
 • Rezygnacja Członka Zarządu Spółki Blumerang Investors S.A.

  22.11.2017

  Zarząd Blumerang Investors S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu dzisiejszym, to jest 22 listopada 2017 roku, do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Edwarda Kozickiego z pełnienia funkcji Członka…

  więcej...
 • Jednostkowy i skonsolidowany raport za III kw 2017 roku

  14.11.2017

  Emitent w załączeniu przekazuje jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2017 roku. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Blu_IIIQ2017_raport_jednostkowy.PDF…

  więcej...
 • Jednostkowy i skonsolidowany raport za II kw 2017 roku BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA AKCYJNA

  11.08.2017

  Emitent w załączeniu przekazuje jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za II kwartał 2017 roku. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Edward…

  więcej...
 • Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA AKCYJNA

  23.06.2017

  Zarząd spółki Blumerang Investors S.A., w nawiązaniu do raportu numer 9/2017 przekazuje w załączeniu życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej- Pana Mariusza Koitki oraz Pana Macieja Pawlińskiego. M. Pawliński- życiorys .PDF…

  więcej...