misja firmy

więcej...

Aktualności/Raporty

 • Życiorys zawodowy Członka Rady Nadzorczej

  14.06.2017

  Zarząd spółki Blumerang Investors S.A., w nawiązaniu do raportu numer 9/2017 przekazuje w załączeniu życiorys zawodowy Członka Rady Nadzorczej- Pana Oskara Pawłowskiego. Podstawa prawna: §10 pkt 20) Załącznika nr 1…

  więcej...
 • Powołanie Członków Rady Nadzorczej

  12.06.2017

  Emitent informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12.06.2017 roku, uchwałą nr 18/12/06/2017 powołało do Rady Nadzorczej Spółki BLUMERANG INVESTORS S.A. następujące osoby: – Mariusza Koitkę – Janusza Kraśniaka -…

  więcej...
 • Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

  12.06.2017

  Zarząd BLUMERANG INVESTORS S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 12 czerwca 2017 r. Podstawa prawna: § 4 ust. 2…

  więcej...
 • Informacja o akcjonariuszach dysponujących ponad 5% głosów na ZWZ Blumerang Investors S.A. w dniu 12.06.2017r.

  12.06.2017

  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 2 / 2017 Data sporządzenia: 2017-06-12 Skrócona nazwa emitenta BLUMERANG INVESTORS S.A. Temat Informacja o akcjonariuszach dysponujących ponad 5% głosów na ZWZ Blumerang Investors…

  więcej...
 • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  16.05.2017

  Zarząd Spółki BLUMERANG INVESTORS S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS…

  więcej...