misja firmy

więcej...

Aktualności/Raporty

 • ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

  02.02.2022

  Zarząd Columbus Elite Global S.A. ( dawniej  Blumerang Investors S.A.) z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 lutego 2022 r….

  więcej...
 • ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

  31.12.2021

  Zarząd Columbus Elite Global S.A. ( dawniej  Blumerang Investors S.A.) z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 stycznia 2022 r….

  więcej...
 • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  07.06.2021

  Zarząd Blumerang Investors S.A. (zwanej dalej „Spółką” lub „Emitentem”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, mając na uwadze przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących…

  więcej...
 • Skonsolidowany raport roczny za rok 2019 Blumerang Investors S.A.

  29.05.2020

  Zarząd Blumerang Investors S.A. w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport roczny za 2019 rok. Podstawa prawna: §5 ust. 1. pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.   Andrzej…

  więcej...
 • Jednostkowy raport roczny za rok 2019

  29.05.2020

  Zarząd Blumerang Investors S.A. w załączeniu przekazuje jednostkowy raport roczny za 2019 rok. Podstawa prawna: §5 ust. 1. pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu   Andrzej…

  więcej...