misja firmy

więcej...

Aktualności/Raporty

 • Jednostkowy i skonsolidowany raport za II kw 2017 roku BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA AKCYJNA

  11.08.2017

  Emitent w załączeniu przekazuje jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za II kwartał 2017 roku. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Edward…

  więcej...
 • Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA AKCYJNA

  23.06.2017

  Zarząd spółki Blumerang Investors S.A., w nawiązaniu do raportu numer 9/2017 przekazuje w załączeniu życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej- Pana Mariusza Koitki oraz Pana Macieja Pawlińskiego. M. Pawliński- życiorys .PDF…

  więcej...
 • Życiorys zawodowy Członka Rady Nadzorczej

  14.06.2017

  Zarząd spółki Blumerang Investors S.A., w nawiązaniu do raportu numer 9/2017 przekazuje w załączeniu życiorys zawodowy Członka Rady Nadzorczej- Pana Oskara Pawłowskiego. Podstawa prawna: §10 pkt 20) Załącznika nr 1…

  więcej...
 • Powołanie Członków Rady Nadzorczej

  12.06.2017

  Emitent informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12.06.2017 roku, uchwałą nr 18/12/06/2017 powołało do Rady Nadzorczej Spółki BLUMERANG INVESTORS S.A. następujące osoby: – Mariusza Koitkę – Janusza Kraśniaka -…

  więcej...
 • Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

  12.06.2017

  Zarząd BLUMERANG INVESTORS S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 12 czerwca 2017 r. Podstawa prawna: § 4 ust. 2…

  więcej...