Notowania

Notowania akcji

Data ostatniej aktualizacji

04-04-2014

Data:
Kurs spółki:

Informacje podstawowe

Nazwa: Blumerang Investors S.A
adres: Jasielska 16A, 60-476 Poznań
telefon: + 48 61 66 48 061
fax: +48 61 66 48 062
www: blumerang.pl
e-mail: info@blumerangpreipo.pl
Zarząd Edward Kozicki - Prezes Zarządu
Tomasz Tyliński - Wiceprezes Zarządu