BLUMERANG INVESTORS SA harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2012 roku – uzupełnienie

Numer: 2/2012
Data: 30.01.2012 13:37

W uzupełnieniu do raportu bieżącego numer 1/2012, Zarząd BLUMERANG INVESTORS S.A. informuje, iż w dniu 14 czerwca 2012 roku zostanie opublikowany raport roczny za 2011 rok w wersji jednostkowej i skonsolidowanej.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu