BLUMERANG INVESTORS SA harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2014 r.

Numer: 3/2014
Data: 23.01.2014 13:34

Zarząd BLUMERANG INVESTORS S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2014 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Raport kwartalny (jednostkowy, skonsolidowany) za IV kwartał 2013 roku – 14 luty 2014 roku

Raport kwartalny (jednostkowy, skonsolidowany) za I kwartał 2014 roku – 15 maja 2014 roku

Raport kwartalny (jednostkowy, skonsolidowany) za II kwartał 2014 roku – 14 sierpnia 2014 roku

Raport kwartalny (jednostkowy, skonsolidowany) za III kwartał 2014 roku – 14 listopada 2014 roku

Raport roczny (jednostkowy, skonsolidowany) za 2013 rok – 16 maja 2014 roku

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.