BLUMERANG INVESTORS SA Jednostkowy raport za II kw. 2013

Numer: 19/2013
Data: 14.08.2013 22:36

Emitent w załączeniu przekazuje jednostkowe sprawozdanie finansowe za II kw. 2013 roku.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt.1 Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 

załącznik