BLUMERANG INVESTORS SA tekst jednolity statutu spółki-korekta raportu 10/2012

Numer: 11/2012
Data: 11.06.2012 13:07

Zarząd Emitenta informuje, iż omyłkowo do raportu nr 10/2012 dołączony został niewłaściwy plik zawierający tekst jednolity Statutu Spółki.

Prawidłowy tekst jednolity Statutu Spółki znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust 2 pkt 2 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 

załącznik