BLUMERANG INVESTORS SA uchwała Rady Nadzorczej

Numer: 9/2012
Data: 31.05.2012 11:17

Emitent informuje, iż w związku z tym, iż z chwilą zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 mandaty członków zarządu Spółki BLUMERANG INVESTORS S.A. wygasają, Rada Nadzorcza postanowiła powołać nowy zarząd w osobach:

Edward Kozicki – Prezes Zarządu

Tomasz Tyliński – Wiceprezes Zarządu

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok.

Podstawa prawna: § 3 pkt 2 ust 11 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu