BLUMERANG INVESTORS SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Numer: 15/2013
Data: 01.06.2013 15:20

Zarząd Spółki BLUMERANG INVESTORS S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000284645 („Spółka”), informuje o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2013 roku na godz. 13:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Poznaniu (60-476), przy ul. Jasielska 16A.

Treść ogłoszenia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu. Dokumenty związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępne są na stronie Spółki: www.blumerangpreipo.pl

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 1) i pkt 3) oraz §6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

załącznik
załącznik