BLUMERANG PRE IPO SA debiut spółki portfelowej na rynku NewConnect

Numer: 3/2010
Data: 27.01.2010 07:23

Zarząd BLUMERANG PRE IPO S.A. informuje, iż w dniu 26 stycznia 2010 r. na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zadebiutowały akcje spółki OPONIX S.A. z siedzibą w Warszawie. BLUMERANG PRE IPO S.A. posiada 290.000 akcji spółki OPONIX S.A. Cena nabycia pakietu akcji przez Emitenta wyniosła 203.000 zł. O dokonaniu powyższej inwestycji Emitent informował w raporcie bieżącym nr 19/2009 z dnia 28.09.2009 r. OPONIX S.A. jest dziewiątą spółką portfelową Emitenta, której akcje zostały wprowadzone do obrotu na rynku zorganizowanym (jedna spółka na Główny Rynek GPW w Warszawie, osiem spółek na rynek NewConnect). Obecnie w portfelu Emitenta pozostaje siedem spółek notowanych na rynku NewConnect (są to: CARBON DESIGN S.A., DIVICOM S.A., GPPI S.A., OPONIX S.A., SAKANA S.A., T2 INVESTMENT S.A., VENO S.A.).

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.