BLUMERANG PRE IPO SA informacje o spółce portfelowej

Numer: 7/2010
Data: 19.03.2010 16:23

Zarząd BLUMERANG PRE IPO S.A. informuje, że w dniu 19 marca 2010 r. walne zgromadzenie Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego ANIOŁA S.A. zdecydowało o emisji akcji w ramach oferty publicznej oraz o wprowadzeniu akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez GPW w Warszawie S.A. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „ANIOŁA” S.A. jest spółką, której głównym przedmiotem działalności jest projektowanie i wykonawstwo obiektów budowlanych oraz infrastruktury towarzyszącej w formule generalnego wykonawcy.

BLUMERANG PRE IPO S.A. jest właścicielem akcji Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego „ANIOŁA” S.A., stanowiących 4,9% udział w kapitale i 2,7% udział w głosach na walnym zgromadzeniu tej Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.