BLUMERANG PRE IPO SA powołanie nowych członków rady nadzorczej

Numer: 18/2010
Data: 27.06.2010 17:00

Zarząd BLUMERANG PRE IPO S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 26 czerwca 2010 r. powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Dulnika oraz Pana Adama Dawczaka-Dębickiego.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

kom ebi zdz/