BLUMERANG PRE IPO SA przekształcenie spółki portfelowej w spółkę akcyjną

Numer: 5/2010
Data: 01.02.2010 16:03

Zarząd BLUMERANG PRE IPO S.A. informuje, iż powziął informację o rejestracji przez sąd przekształcenia spółki MTS Notebook Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w spółkę akcyjną. Po rejestracji przekształcenia, Emitent posiada akcje stanowiące 2,67% udziału w kapitale zakładowym tej spółki i uprawniające do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Wartość inwestycji Emitenta w powyższej spółce portfelowej wynosiła 533,3 tys. zł.

MTS Notebook zajmuje się handlem sprzętem elektronicznym, w szczególności komputerami typu notebook. Sprzedaż prowadzona jest poprzez sklep internetowy notebooki.pl oraz w salonach handlowych na terenie Polski.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

kom ebi amp/