BLUMERANG PRE IPO SA rezygnacja osoby nadzorującej

Numer: 2/2010
Data: 21.01.2010 19:08

Zarząd BLUMERANG PRE IPO S.A. informuje, iż rezygnację z zasiadania w Radzie Nadzorczej Emitenta z dniem 21 stycznia 2010 r. złożył Pan Maciej Pawliński.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.